Poświadczenie — notariusz Szczecin

Jedną z czynności oferowanych przez notariusza w Szczecinie jest poświadczenie notarialne. Może ono dotyczyć poświadczenia podpisu, dokumentów lub dziedziczenia. W przepisach prawa są wskazane sytuacje, w których notarialne poświadczenie jest obowiązkowe, a jego brak będzie wiązał się z nieważnością danej czynności lub innymi konsekwencjami prawnymi.

Podczas poświadczenia podpisu notariusz sprawdza tożsamość osoby składającej podpis. Podpisy powinny być złożone przez strony osobiście przed notariuszem, ale istnieje również możliwość potwierdzenia własnoręczności podpisów, które nie zostały złożone w obecności notariusza. Wówczas następuje uznanie przez Klienta własnoręczności złożonego wcześniej podpisu, co notariusz odnotowuje w klauzuli poświadczeniowej.

Notarialne poświadczenie dokumentów

Notarialne poświadczenie dokumentów polega na potwierdzeniu przez notariusz, że treść kopii jest zgodna z oryginałem dokumentu. Procedura ta sprawia, że kopia dokumentu zyskuje moc oryginał, co oznacza, że nie ma konieczności kontaktowania się w tej sprawie z właściwym urzędem, który dokument wydał, w celu uzyskania większej ilości egzemplarzy wydanego dokumentu. Nie ma potrzeby sporządzania własnych kopii, wystarczy z oryginałem dokumentu przyjść do kancelarii notarialnej, a wszelkie dokumenty przygotuje notariusz.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Notariusz zajmuje się również poświadczeniem dziedziczenia, czyli wskazaniem spadkobierców dziedziczących po spadkodawcy oraz ustaleniem ich udziałów w spadku. W czynnościach związanych z poświadczeniem dziedziczenia brać muszą udział wszystkie zainteresowane osoby – spadkobiercy wskazania w testamencie oraz tzw. Spadkobiercy ustawowi, czyli osoby wskazanie w kodeksie cywilnym. Co do zasady obecność tych osób jest obowiązkowa, wyjątek stanowi sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia oraz jego potwierdzeń przez poszczególne osoby dokonywane w różnych kancelariach notarialnych. Co do zasady nie ma wyznaczonego terminu na sporządzenie poświadczenia dziedziczenia, jednak w sytuacji, gdy od otwarcia spadku nie upłynęło 6 miesięcy, spadkobiercy składają dodatkowo oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Jeśli chcesz zarządzać swoim majątkiem, warto rozważyć rozwiązanie spraw dotyczących spadku u notariusza. Ten pomoże w sporządzeniu dokumentu, którego treść będzie realizowała Twoją wolę.