ul. Jagiellońska 86/5
70-437 Szczecin

tel/fax: 91 43 44 172
e-mail: kancelaria@twojnotariusz.szczecin.pl

Godziny otwarcia:
pon-pt: 09:00 - 17:00

Po indywidualnym uzgodnieniu z Notariuszem możliwe jest dokonanie
czynności notarialnej poza godzinami urzędowania Kancelarii.

 


N

otariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Jako osoba zaufania publicznego czuwa on aby skutki dokonywanych czynności notarialnych zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusz gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

notariusz szczecin centrum
 

  Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości. 

Magdalena Marecik

notariusz

Korzyniewska Katarzyna Notariusz Szczecin centrum
 
Kancelaria Notarialna - Katarzyna Korzyniewska - Szczecin Centrum